Hospodárnosť centrálnych zdrojov

Vyhodnotenie Hospodárnosti zdrojov bude naša spoločnosť uverejňovať v tejto „podskupine" 1 x ročne, tak ako to ustanovuje príslušný zákon.