Kontakt

Byhos, spol. s r.o.
Mlynská 20, 091 01 Stropkov
IČO: 31 698 921
DIČ: 2020 526 475
IČ DPH: SK 2020 526 475
Bankové spojenie: 1. č. ú. 0104669956/0900, 2. č. ú. 2809612/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sro Vložka č: 2021/P

 
Spojovateľka 054 742 2471  
Konateľ spoločnosti 0917 907 968 byhosdir@stonline.sk
Zástupca konateľa 0905 839 504 udrzba.byhos@mail.telekom.sk
Energetik 0907 990 203 energetik.byhos@stonline.sk
Hlavná ekonómka 0918 118 307 uctaren.byhos@mail.telekom.sk
Údržba - poruchová služba 0905 839503  
Dispečing kotolní - kuriči 0915 867 530