Organizačná štruktúra

Štatutárne orgány spoločnosti:

Ing. Vít Babjarčik konateľ, riaditeľ spoločnosti
Ing. Tibor Paňko, zástupca riaditeľa

K stiahnutiu