Predmet činnosti

  • Výkon správy bytových domov v meste Stropkov
  • Prevádzkovanie centrálnych zdrojov tepla
  • Výroba a dodávka tepla pre ÚK a dodávka TÚV
  • Poskytovanie služieb spojených s dodávkou tepla, oprava porúch
  • Vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  • Montáž, údržba a oprava elektrických zariadení na bezpečné napätie
  • Montáž meracej a regulačnej techniky
  • Dodávka a montáž meračov tepla a vodomerov