Správa bytového fondu

Spoločnosť vykonáva správu bytov v osobnom vlastníctve v počte 492 bytov a mestských nájomných bytov v počte 170 bytov, stav k 31.10.2015.
Mesačný poplatok za výkon správy jednotlivého bytu je 4,5 €/mesiac vrátane DPH.

Zoznam spravovaných bytových domov v osobnom vlastníctve:

B - 1: SVB B - 1, počet bytov 12, Matice Slovenskej 920
B - 2: SVB B - 2, počet bytov 12, Matice Slovenskej 924
B - 3: SVB B - 3, počet bytov 12, Matice Slovenskej 915
B - 4: SVB B - 4, počet bytov 12, Matice Slovenskej 923
B - 5: SVB SOSNA, počet bytov 36, Matice Slovenskej 913
B - 6: SVB HRNČIAR, počet bytov 40, Hrnčiarska 789
B - 7: SVB B - 7, počet bytov 40, Matice Slovenskej 914
B - 9: SVB B - 9, počet bytov 36, Mlynská 706
D - 2: SVB D - 2, počet bytov 48, Hrnčiarska 1619
3 x 6: SVB BETA, počet bytov 6, Hrnčiarska 791
3 x 6: SVB DONA, počet bytov 6, Hrnčiarska 793
3 x 6: SVB OMEGA, počet bytov 6, Hrnčiarska 792
F - 3: SVB JADRO, počet bytov 21, Športova 831
F - 4: SVB F - 4, počet bytov 36, Matice Slovenskej 903
F - 5: SVB NÁDEJ, počet bytov 36, Matice Slovenskej 1552
F - 6: SVB F - 6, počet bytov 36, Matice Slovenskej 902
36 B - 2: SVB CENTRUM, počet bytov 36, Hlavná 50
C - 1: SVB C - 1, počet bytov 32, Hrnčiarska 1604
F 2/2: SVB TOKAJ, počet bytov 28, Chotčanska 95
BS II: SVB BS II, počet bytov 6, Samuela Jurkoviča 1603/5

Zoznam spravovaných mestských nájomných bytových domov:

F 2/1: Počet bytov 64, Chotčanska 87/5, 7
A 20: Počet bytov 20, Hrnčiarska 787/68, 70
A 10: Počet bytov 10, Hrnčiarska 788/88
R 16: Počet bytov 16, Mlynská 9020
A - 24: Počet bytov 24, Orgovánová 772/1, 2
B - 24: Počet bytov 24, Orgovánová 773/1, 2