Štandardy kvality

Vyhodnotenie Štandardov kvality bude naša spoločnosť uverejňovať v tejto „podskupine" 1 x ročne, tak ako to ustanovuje príslušná vyhláška pre ich vyhodnocovanie, vždy do konca mesiaca február príslušného kalendárneho roka.