Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 26.8.2019 Stavebné práce oprava teplovodného kanála  2/2019  50 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 15.7.2019 Potrubné rozvody  1/2019  30 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 10.4.2018 Výmena kotla v kotolni K6  2/2018  50 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 24.1.2018 Revízie plynových sporákov  1/2018  6,00 €  zákazka (§9) 
Detail 18.7.2017 Oprava steny energobloku  01/2017  3 000,00 €  zákazka (§9) 
Detail 11.11.2016 Nákup ultrazvukových meračov tepla  2/2016  18 400,00 €  zákazka (§9) 
Detail 24.5.2016 Oprava strechy E1  1/2016  9 000,00 €  zákazka (§9)