Verejný register

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská c.97/016/19 16.8.2019 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok c.13 23.7.2019 Kontokorektný úver Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 12 14.8.2018 Kontokorentný úver Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  50 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.11 11.8.2017 Kontokorent Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.10 11.8.2016 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 15.6.2016 Nájom energetických zariadení a nebytových priestorov na ul. Ciolkovského Mesto Stropkov 331007  621 615,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľladávky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  120 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Dodávateľská 40/032/06 14.8.2015 Dodatok č.9 Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/032/06 14.8.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951