Verejný register

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.1 15.6.2016 Nájom energetických zariadení a nebytových priestorov na ul. Ciolkovského Mesto Stropkov 331007  621 615,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľladávky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  120 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/008/15 14.8.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Dodávateľská 40/032/06 14.8.2015 Dodatok č.9 Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/032/06 14.8.2015 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.10 11.8.2016 Zmluva o kontokorentnom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.11 11.8.2017 Kontokorent Prima banka Slovensko, a.s. 31 575 951  35 000,00 EUR