Výroba a rozvod tepla a TÚV

Spoločnosť prevádzkuje 2 tepelné centrálne zdroje tepla:

- Plynová kotolňa E 1, ul. Hrnčiarska 785/49
- Plynová kotolňa K 6, ul. Hrnčiarska 738/7
 

 

Z uvedených tepelných zdrojov spoločnosť zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond, spolu pre 72 odberných miest v bytovej i nebytovej oblasti. Dodávka tepla a TÚV sa realizuje v zmysle Zákona o tepelnej energetike a jeho vykonávacích vyhlášok a súvisiacich predpisov.